Säkerhetsfilmer

Gör om rutorna till skyddsklassade säkerhetsglas

Säkerhetsfilm förstärker glasets motstånd vid en olyckshändelse, skadegörelse eller inbrottsförsök. Ett glas som har säkerhetsfilm är mycket svårt att ha sönder då filmen håller ihop glaset på ett säkert sätt. Säkerhetsfilmen skyddar mönniskor, inredning och material från glassplitter. Säkerhetfilmerna finns i olika tjocklekar och säkerhetsklasser: SS EN 126001b och SS EN 356P2A. De förseglas med en limfog för att få bästa möjliga motståndskraft. 

5f900400582fc Säkerhetsfilm